• صفحه نخست

گروه تولیدی سینا ارائه دهنده مدلهای آناتومی ( مولاژهای آناتومی)، مدلهای آموزش پزشکی و پرستاری، پوسترهای آموزش پزشکی و پرستاری، لوازم کمک آموزشی و لوازم آزمایشگاهی می باشد.

برخی از موارد ارائه شده توسط این شرکت عبارتند از:

·     مدلهای پیشرفته آموزش پزشکی و پرستاری شامل:مانکن های تمام تنه و نیم تنه احیای  قلبی و ریوی(CPR)بزرگسال و نوزاد و کودک، مانکن های ای ال اس(ALS) و بی ال اس(BLS) ، مانکن های پرستاری ساده و پیشرفته نوزاد و بزرگسال، مانکن های زخم ، سوختگی و تصادفات(تروما)، مانکن های لوله گذاری بزرگسال و نوزاد، مانکن های تزریق وریدی، تزریق عضلانی، تزریق زیرجلدی، خونگیری شریانی، مانکن بانداژ اندام بالایی و پایینی، مانکن تراکئوستومی، پدهای تزریق وریدی و عضلانی و واکسن، پد بخیه، مانکن سونداژ مرد و زن، مانکن سونداژ معده و انجی تیوپ، مانکن ساکشن، مانکن زایمان ، مانکن معاینه پستان

·     مدلهای آناتومی شامل:انواع استخوان بندی بدن، مدل آمیپ، مدل برش پوست، مدل برش سر و صورت، مدل بینی، مدل نخاع، مدل پستان، مدل جمجمه، مدل حنجره، مدل دستگاه تنفس، مدل دستگاه تولید مثل، مدل دستگاه عصبی، مدل دستگاه گردش خون، مدل دستگاه گوارش، مدل دستگاه دفع ادرار، مدل دندان، مدل زبان، مدل ساختمان بافتی برگ و ساقه، مدل گل، مدل سلول گیاهی و جانوری، مدل غدد بزاقی، مدل قلب، مدل کلیه، مدل لوبول، مدل گوش، مدل مراحل تقسیم سلولی میتوز و میوز، مدل تکامل جنین، مدل حاملگی، مدل مغز، مدل مفاصل، مدل ماهیچه ها، مدلهای نیم تنه بدن، مدل ماهی، مدل مرغ، مدل قورباغه ، مدل گوسفند

·     پوسترهای آموزشی شامل:پوستردستگاه استخوان بندی، پوستر دستگاه عضلانی، پوستر مغز ودستگاه عصبی، پوستر چشم و دستگاه بینایی، پوستر گوش و دستگاه شنوایی، پوستر پوست، پوستر دستگاه تنفس، پوستر دستگاه دفع ادرار، پوستر دستگاه گوارش، پوستر ساختمان برگ، پوستر ساختمان ریشه، پوستر ساختمان ساقه، پوستر ساختمان گل و مادگی و پرچم، پوستر فتوسنتز، پوستر گرده افشانی، پوستر باکتری، پوستر ویروس، پوستر سلول جانوری، پوستر سلول گیاهی ، پوستر مراحل تقسیم سلول میتوز و میوز

·     لوازم کمک آموزشی شامل:انواع آهن ربا، انواع قطب نما، انواع ذره بین، ترازوهای آموزشی، جعبه وزنه، ست های ترسیم ریاضیات، انواع میکروسکوب و ...

 

·     لوازم آزمایشگاهی شامل:انواع دماسنج مایعات الکلی و جیوه ای، دماسنج های قلمی دیجیتال، دماسنج و رطوبت سنج های عقربه ای و دیجیتال، ترازوهای دیجیتال، پ هاش متر (PH) قلمی و رومیزی، سختی سنج (TDS) قلمی،  ECمتر قلمی، بافر پ هاش متر و سختی سنج، لام، کورنومتر، کاغذ صافی و تجهیزات فلزی مورد نیاز آزمایشگاه و ...