درباره ما

     گروه تولیدی سینا در حدود پانزده سال است در زمینه تولید مدلهای آناتومی و لوازم آموزشی و آزمایشگاهی در ایران فعالیت دارد. نیاز به لوازم جدیدتر و عدم صرفه اقتصادی تولید باعث شده است این مجموعه اقدام به واردات یک سری لوازم جدیدتر نموده است واین کالاهای جدید را در کنار تولیدات شرکت توزیع نماید.


     ما همچنین با توجه به نیاز وبه علت نبود پوسترهای مناسب برای مدارس و دانشگاهها ی ایران که مطابق با کتابهای درسی ایران باشد و کپی برداری  نمونه های موجود از پوسترهای خارجی؛ اقدام به طراحی و چاپ پوسترهای دقیق و علمی نموده ایم.  طراحی تمامی این پوسترها توسط کارشناسان خود ما صورت گرفته و ثبت شده است.


     دقت در علمی و دقیق بودن محصولات ارایه شده توسط گروه ما، محصولات ما را از دیگر کالاهای موجود در بازار متمایز   می سازد. متاسفانه عدم دقت در کالاهای ارایه شده و توزیع وسایل آموزشی و آزمایشگاهی توسط افراد کم سواد باعث شده است این وسایل عملا کارایی خود را در محیط های آموزشی از دست داده است.


     هدف ما تولید و واردات وارایه محصولاتی است که از نظر علمی قابل قبول باشد و همچنین قیمت کالاها در حدی باشد که مراکز آموزشی، پزشکی و دانشگاهی توانایی خرید این محصولات را داشته باشند. و همچنین ما محصولاتی را ارایه میکنیم که در تخصص کارشناسان شرکت باشد و به همین علت تمام محصولات آموزشی، آزمایشگاهی و پزشکی در لیست محصولات ما نیست.


     امیدواریم که خرید ودر خواست مصرف کنندگان از محصولات گروه تولیدی سینا روز به روز به مادلگرمی بیشتری دهد.